Facebook

KontaktSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

City Partner Sp. z o.o.

ul. Felińskiego 23/49, 31-236 Kraków

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10:00 – 18:00

Biuro Obsługi Klienta

Telefon12 44 21 200

E-mailbiuro@citypartner.pl

WWWcitypartner.pl

Zgłoszenia serwisowe

Szczegóły dotyczące sposobu kontaktu w dni niepracujące zamieszczone są na umowach. Za nieuzasadnione wezwanie technika pobierana jest opłata.

Imię i nazwisko (pole wymagane)

Adres email (pole wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości (pole wymagane)

MapaJAK DO NAS TRAFIĆ?

City Partner Sp. z o.o., ul. Arcybiskupa Felińskiego 23/49, 31-236 Kraków , Polska Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000263763. Wysokość kapitału zakładowego 250 000 PLN, NIP: 945-20-73-054.